Εκπαιδευτήρια Δούκα – Υποτροφίες 2024-2025

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα προκηρύσσουν Διαγωνισμό για τη χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών
για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από ΣΤ΄
Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου και I.B.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου
2024 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τις 22 Ιανουαρίου 2024.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις του σχολείου ( Αίτηση εγγραφής , εξέταστρα) στην ιστοσελίδα του
σχολείου (https://doukas.edu.gr/)

Verified by MonsterInsights