Εξετάσεις Πρότυπων 2024 | Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Από σήμερα Παρασκευή 29.03.2024 και ώρα 14.00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 17.4.2024 και ώρα 23.59.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία “Εκπαίδευση”, υποκατηγορία “Εγγραφή σε σχολείο”, ενότητα “Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία”. 

Υπενθυμίζουμε ότι:

α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.
 
β) οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

γ) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. 

Τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, είναι μία πρόσφατη εκτυπωμένη αίτηση από την πλατφόρμα όπου αναγράφεται ο κωδικός αίτησης, ο αριθμός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο που ανήκει.

Θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή διαβατήριο αν είναι κάτω των 12 ετών. Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας μπορείτε να το πάρετε από τα ΚΕΠ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος για να δώσει εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία θα χρειαστεί ταυτότητα από το αστυνομικό τμήμα.

 

Verified by MonsterInsights