Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, 2020

Εκδόσεις Βιβλίων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιεχόμενα:

Α΄ Μέρος

016Αποτελείται από 15 θεματικές ενότητες που σε κάθε μια από αυτές πραγματεύεται συγκεκριμένο μέρος της ύλης πάνω στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι.Η κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει τη θεωρία που είναι απαραίτητη για τη λύση των ασκήσεων καθώς και μεγάλο αριθμό ασκήσεων. Το βιβλίο συνοδεύεται και από το βιβλίο «Μαθηματικά για Απόφοιτους Δημοτικού Προτεινόμενες Απαντήσεις» στο οποίο βρίσκονται αναλυτικά γραμμένες οι λύσεις των παραπάνω ασκήσεων.

Β΄ Μέρος

Αποτελείται από ασκήσεις επαναληπτικές όλων των προηγούμενων κεφαλαίων. Οι ασκήσεις στο 2ο μέρος δίνονται σε μορφή πολλαπλής επιλογής ώστε να εξοικειωθεί ο υποψήφιος σε αυτή τη μορφή της εξέτασης την οποία συναντούμε στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε πρότυπα σχολεία αλλά και πολλά ιδιωτικά σχολεία.

Γ΄ Μέρος

Αποτελείται από προβλήματα επαναληπτικά όλων των προηγούμενων κεφαλαίων. Οι ασκήσεις είναι πλήρους ανάπτυξης ώστε ο υποψήφιος να μάθει να λύνει ένα πρόβλημα αλλά και να τεκμηριώνει την απάντησή του.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

016ΒΙΒΛΙΟ«ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Περιεχόμενα:

 • Οι 24 ενότητες που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία Ε' και Στ' Δημοτικού.
 • Σχεδιαγραμματικά διατυπωμένες σημειώσεις σε κάθε ενότητα για την ευκολότερη αφομοίωση από το μαθητή.
 • 24 ολοκληρωμένα κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με το νέο σύστημα εξετάσεων.
 • 24 κριτήρια αξιολόγησης με επιλογή ερωτήσεων - ασκήσεων που ασκούν την κριτική ικανότητα, εξετάζουν την αντιληπτική ικανότητα και συμβάλλουν στην εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών δομών.
 • Αναλυτική παρουσίαση της δομής των κειμενικών ειδών (αφήγηση - περιγραφή - επιχειρηματολογία - κείμενο οδηγιών).
 • Αναλυτική παρουσίαση των επικοινωνιακών πλαισίων (άρθρο - επιστολή).
 • Δομή παραγράφου

ΒΙΒΛΙΟ «ΘΕΩΡΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Περιεχόμενα:

Α' μέρος 

Θεωρία όλης της Γραμματικής που διδάσκεται μέχρι και την Στ' Δημοτικού:

 • Τα ουσιαστικά
 • Τα επίθετα και τα παραθετικά τους
 • Τα αριθμητικά επίθετα
 • Οι αντωνυμίες
 • Τα επιρρήματα και τα παραθετικά τους
 • Τα ρήματα
 • Κλιτικά παραδείγματα σε κάθε περίπτωση με αναφορά στους κανόνες αλλά και τις εξαιρέσεις.

Θεωρία όλου του Συντακτικού που διδάσκεται μέχρι και την Στ' Δημοτικού:

 • Οι βασικοί όροι της πρότασης
 • Ονοματική και ρηματική φράση
 • Τα είδη των προτάσεων
 • Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
 • Οι προσδιορισμοί, ονοματικοί και επιρρηματικοί
 • Οι εγκλίσεις και οι σημασίες τους στις ανεξάρτητες προτάσεις
 • Οι δευτερεύουσες προτάσεις
 • Ευθύς και πλάγιος λόγος
 • Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Β' μέρος

 • Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού σε αντιστοιχία με τη θεωρία διαρθρωμένες ανά κεφάλαιο για την καλύτερη εμπέδωση και την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας.

Τα δύο εγχειρίδια συνοδεύονται από βιβλίο απαντήσεων που περιλαμβάνει τις απαντήσεις τόσο των ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού όσο και των 48 κριτηρίων αξιολόγησης που εμπεριέχονται στο βιβλίο Θεμάτων.

016ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Το βιβλίο «Μαθηματικά για Απόφοιτους Δημοτικού, Τεστ- Διαγωνίσματα» δημιουργήθηκε για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη διδακτέα ύλη του Δημοτικού σχολείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εισαγωγής σε Πρότυπα Γυμνάσια ή διαγωνισμούς υποτροφιών ιδιωτικών σχολείων.

Το βιβλίο «Προτεινόμενες Λύσεις Μαθηματικά για Απόφοιτους Δημοτικού, Τεστ- Διαγωνίσματα» περιέχει αναλυτική περιγραφή της λύσης κάθε άσκησης και εστιάζει στην κατανόησή της από το μαθητή, καθώς και στον τρόπο σκέψης που πρέπει να αναπτύξει για να την επιλύσει.

Είναι ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για κάθε διαγωνιζόμενο που θέλει να επιτύχει, ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε μαθητή που θέλει να εμβαθύνει στις έννοιες και πηγή έμπνευσης για κάθε συνάδελφο.

Πιο αναλυτικά, η νέα έκδοση 2018-2019 περιέχει:

 • 19 Προτεινόμενα διαγωνίσματα για την προετοιμασία των μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Πρότυπων γυμνασίων και τους διαγωνισμούς υποτροφιών για Ιδιωτικά Σχολεία. Τα διαγωνίσματα δημιούργησε ο Μαθηματικός κ. Γεώργιος Δρακόπουλος με τη βοήθεια της Εκπαιδευτικής Ομάδας «Επιλέγω Πρότυπο».
 • 23 Διαγωνίσματα προηγούμενων ετών για υποτροφία σε ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
 • Μια αξιόλογη συλλογή ασκήσεων σε μορφή Τεστ από διάφορους Κυπριακούς Διγωνισμούς (θέματα από διαγωνισμούς επιλογής IMC, Επαρχιακούς Διαγωνισμούς Κύπρου καθώς και από τη Μαθηματική Ολυμπιάδα Κύπρου).
 • Όλες τις ενδεικτικές δοκιμασίες εισαγωγής στα Πρότυπα σχολεία από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
 • Όλες τις δοκιμασίες εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συστήματος εξετάσεων

Η Νέα Έκδοση του βιβλίου «Προτεινόμενες Λύσεις Μαθηματικά για Απόφοιτους Δημοτικού, Τεστ- Διαγωνίσματα» 2018-2019περιέχει αναλυτικές λύσεις του παραπάνω βιβλίου, εμπεριστατωμένες και βασισμένες στις γνώσεις και δεξιότητες παιδιών ΣΤ'Δημοτικού.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

016Το βιβλίο «Κατανόηση Κειμένου για Απόφοιτους Δημοτικού, Τεστ- Διαγωνίσματα» είναι το νέο βιβλίο της σειράς "Επιλέγω Πρότυπο" και περιλαμβάνει:

 • 24 Προτεινόμενα Κριτήρια Αξιολόγησης απαραίτητα για την προετοιμασία μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια ή για την διεκδίκηση Υποτροφιών από γνωστά Ιδιωτικά Σχολεία.
 • 8 Τεστ για Υποτροφίες σε Διάφορα Ιδιωτικά Σχολεία
 • Όλα τα Ενδεικτικά Θέματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία
 • Όλα τα θέματα προηγούμενων ετών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία

Το βιβλίο «Κατανόηση Κειμένου για Απόφοιτους Δημοτικού, Τεστ- Διαγωνίσματα» καθώς και το αντίστοιχο βιβλίο των απαντήσεων επιμελήθηκε η φιλόλογος Μαριάννα Ντιγριντάκη με τη βοήθεια της ομάδας φιλολόγων της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας "Επιλέγω Πρότυπο".

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΙΛΑΝΕ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ

1585
Επιτυχόντες
6
Φροντιστήρια
15
Καθηγητές
20
Τάξεις
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.