Επιτυχόντες Προτύπων 2017-2020

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΥΛΚΑΘΕΟΔΩΡΑ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΟΖΩΡΟΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΙΝΟΥΜΑΡΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣΑΝΤΩΝΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΝΤΕΜΑΔΗΙΩΑΝΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ1ος
ΘΩΜΑΔΗΣΠΕΤΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ1ος
ΚΑΡΕΚΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ1ος
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΑΧΑΝΗΜΑΡΙΛΕΝΑ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ2ος
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ2ος
ΣΑΝΑΣΔΙΟΝΥΣΗΣ1ο ΠΡΟΤΥΠΟ2ος
ΣΙΒΛΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ3ος
ΖΑΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΡΟΤΥΠΟ3ος
ΚΑΤΣΙΟΣΓΙΩΡΓΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ3ος
ΠΕΡΙΟΡΕΛΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ3ος
ΜΙΖΑΑΡΕΤΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ4ος
ΚΟΥΡΟΥΣΗΑΘΑΝΑΣΙΑΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ5ος
ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣΓΙΩΡΓΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ5ος
ΠΟΥΠΟΥΖΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ5ος
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ5ος
ΔΕΛΛΙΟΥΑΝΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΥΜΗΜΑΡΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΣΧΟΥΒΕΑΤΡΙΚΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΟΦΙΑΖΑΝΝΕΙΟ
ΚΑΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ7ος
ΣΑΦΤΑΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΙΩΝΙΔΕΙΟΣ7ος
ΡΙΖΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΔΙΟΝΥΣΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΣΙΑΣΩΝ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ8ος
ΠΛΕΤΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΑΣΒΙΚΤΩΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ9ος
ΜΕΡΤΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ9ος
ΦΤΟΥΛΗΣΣΤΑΜΑΤΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ9ος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ10η
ΜΠΕΡΕΡΗΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ10η
ΠΡΑΠΑΜΑΡΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ10η
ΤΣΑΚΩΝΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ10η
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ10η
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ10ος
ΚΑΪΤΣΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ10ος
ΒΙΤΟΥΛΙΔΙΤΗΑΦΡΟΔΙΤΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ11η
ΓΕΡΑΣΗΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ11η
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣΣΠΥΡΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ11ος
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ11ος
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ11ος
ΚΟΜΗΤΑΣΦΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ12ος
ΒΡΟΝΤΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ13ος
ΛΗΜΝΑΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ13ος
ΜΕΓΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ13ος
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΙΩΡΓΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ13ος
ΣΤΑΥΡΑΚΗΜΑΡΑΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ14η
ΠΑΝΤΕΣΒΑΣΙΛΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ14ος
ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ14ος
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ15η
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ15ος
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣΦΩΤΙΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ15ος
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ15ος
ΤΣΙΟΛΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ15ος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ16η
ΣΑΡΔΗΜΑΡΙΑ – ΖΩΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ16η
ΤΑΚΟΥΔΗΑΛΕΞΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ16η
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ16ος
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ16ος
ΖΥΓΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ16ος
ΡΗΓΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ16ος
ΤΣΟΛΑΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ16ος
ΑΝΘΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ17ος
ΤΖΙΟΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ17ος
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ18η
ΦΡΑΓΚΟΥΜΑΡΙΑΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ18η
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ19ος
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ19ος
ΡΕΟΥΛΛΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ19ος
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ19ος
ΜΟΡΦΗΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ20ος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ21η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ21η
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ21ος
ΦΡΑΝΤΖΙΟΥΜΥΡΤΩΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ22η
ΑΪΔΙΝΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ22ος
ΣΙΒΙΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ22ος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΤΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ23η
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΣΠΥΡΙΔΩΝΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ24ος
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣΟΡΕΣΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ24ος
ΠΑΖΑΣΠΕΤΡΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ24ος
ΧΑΤΖΙΡΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ24ος
ΧΡΥΣΙΝΑΣΑΓΓΕΛΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ24ος
ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥΑΛΚΙΣΤΗ – ΕΛΕΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ25η
ΜΟΥΡΤΟΥΛΟΥΚΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ25η
ΔΑΝΙΑΣΒΑΣΙΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ25ος
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΑΝΤΙΓΟΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ26η
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΔΙΟΝΥΣΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ26η
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥΒΑΪΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ28η
ΖΟΡΜΠΑ-ΣΦΑΕΛΛΟΥΔΑΝΑΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ28η
ΚΑΒΒΑΔΑΕΥΔΟΚΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ28η
ΔΗΜΗΛΑΚΟΣΔΟΝΑΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ28ος
ΤΣΙΦΤΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΝΑΥΣΙΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ29η
ΑΡΑΚΑΛΥΔΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ30η
ΤΣΙΡΑΚΗΚΑΤΕΡΙΝΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ30η
ΤΡΙΧΙΑΑΡΣΙΝΟΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ30η
ΓΚΟΤΣΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ30ος
ΧΛΟΨΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ30ος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΝΑΝΣΥΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ31η
ΑΝΕΣΤΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ32ος
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ32ος
ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ – ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ33ος
ΓΚΑΛΙΑΤΑΞΕΝΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ34η
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΜΑΡΙΤΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ35η
ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ35η
ΔΕΤΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ35ος
ΣΙΑΒΕΛΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ35ος
ΜΠΑΚΙΝΕΖΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ36η
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣΝΙΚΗΤΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ36ος
ΦΟΡΤΩΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ36ος
ΓΙΑΛΑΜΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ37ος
ΣΠΕΝΤΖΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ37ος
ΖΟΡΜΠΑ ΣΦΑΕΛΛΟΥΝΕΦΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ38η
ΔΟΥΜΕΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ38ος
ΡΗΓΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ38ος
ΜΑΖΑΡΑΚΗΑΘΑΝΑΣΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ39η
ΚΑΤΣΙΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ39ος
ΜΑΜΑΛΙΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ39ος
ΜΑΝΟΣΟΡΕΣΤΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ39ος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΑΣΩΝΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ40ος
ΚΩΤΣΗΜΑΡΙΛΙΑΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ41η
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ41η
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΕΛΕΝΗΣΧΟΛΗ42η
ΛΑΝΑΡΑΣΒΑΣΙΛΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ42ος
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ42ος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΘΟΔΩΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ43ος
ΑΝΔΡΕΟΥΝΕΦΕΛΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ44η
ΒΑΚΡΙΝΟΥΝΙΚΟΛΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ44η
ΚΑΣΤΕΡΟΥΔΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ44ος
ΛΙΑΣΚΑΣΘΕΟΦΑΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ44ος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ45η
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥΜΕΛΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ45η
ΚΑΠΕΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ45ος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ45ος
ΠΛΕΞΙΔΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ45ος
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ45ος
ΧΥΤΗΡΗΧΑΡΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ46η
ΠΟΓΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ46ος
ΡΟΜΠΟΤΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ47ος
ΑΡΦΑΡΑ-ΜΕΛΑΙΝΗΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ48η
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ48η
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ48ος
ΝΑΣΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ48ος
ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣΣΑΒΒΑΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ49ος
ΒΑΖΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ50ος
ΔΕΛΙΟΛΑΝΗΣΙΑΣΟΝΑΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ50ος
ΛΙΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ50ος
ΑΛΕΞΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ51η
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ51η
ΒΟΥΛΚΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ51ος
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΔΡΙΑΝΑΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ52η
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ52ος
ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣΓΙΑΝΝΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ52ος
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ52ος
ΣΕΙΡΗΝΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ53ος
ΣΕΡΓΑΚΗΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ54η
ΑΝΔΡΕΤΣΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ54ος
ΓΙΑΓΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ55η
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ55η
ΛΕΜΠΕΣΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ55ος
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ56η
ΓΙΟΥΝΗΑΝΤΙΓΟΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ57η
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ57η
ΑΓΓΕΛΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ57ος
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΛΙΟΣΣΧΟΛΗ57ος
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣΑΝΤΩΝΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ58ος
ΤΖΕΛΕΠΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ58ος
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΜΑΡΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ59η
ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥΑΛΙΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ60η
ΔΕΔΕΣΧΑΡΗΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ60ος
ΚΩΤΣΗΣΒΑΣΙΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ60ος
ΤΣΙΡΓΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ60ος
ΚΟΥΓΙΕΜΗΤΡΟΣΟΡΦΕΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ61ος
ΠΑΠΟΥΛΗΕΥΘΥΜΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ62η
ΒΙΚΑΤΟΣΔΑΜΙΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ62ος
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ62ος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ62ος
ΔΑΛΔΑΚΗΣΜΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ63ος
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ63ος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ64η
ΣΤΡΟΦΑΛΗΣΦΩΤΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ64ος
ΠΑΥΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ65ος
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ66ος  
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣΣΠΥΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ66ος
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ66ος
ΚΟΨΙΑΥΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ68η
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΔΑΝΑΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ68η
ΜΑΜΝΙΟΓΛΟΥΝΙΚΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ68η
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΣΧΟΛΗ68η
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ68η
ΣΑΒΒΙΔΟΥΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ68η
ΑΓΓΟΥΡΑΣΜΙΧΑΗΛΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ68ος
ΜΑΛΛΙΟΣΘΟΔΩΡΗΣ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ68ος
ΚΟΥΤΑΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ69η
ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ69ος
ΜΠΙΛΛΑΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ70η
ΓΡΙΒΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ70ος
ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣΛΕΥΤΕΡΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ70ος
ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣΙΑΣΟΝΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ71η
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ71ος
MULLALLIEVELINAΙΩΝΙΔΕΙΟΣ72η
ΝΤΕΜΙΑΝΑΓΓΕΛΙΚΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ72η
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ73η
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ74η
ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ74η
ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥΕΛΕΝΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ74η
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣΕΥΤΥΧΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ74ος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ74ος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΑΝΑΗΣΧΟΛΗ75η
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ75ος
ΜΑΓΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ76η
ΜΙΤΖΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ77η
ΛΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ77ος
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ78η
ΒΛΑΧΑΚΟΣΓΙΩΡΓΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ78ος
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ79ος
ΚΟΧΡΟΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ80ος
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣΔΑΜΙΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ80ος
ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑΛΑΜΠΡΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ80ος
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ81η
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣΡΩΜΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ81ος
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣΑΓΑΜΕΜΝΩΝΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ81ος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΒΑΛΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ82η
ΚΟΥΡΗ ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥΛΗΔΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ82η
ΠΛΑΚΙΤΣΗΜΑΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ82η
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ82ος
ΤΣΑΠΑΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ82ος
ΤΙΤΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ82ος
ΧΑΛΙΩΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ83ος
ΔΙΑΚΟΥΜΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ84η
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ84ος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ84ος
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ84ος
ΚΑΤΣΑΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ86ος
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ86ος
ΠΟΥΡΝΟΣΓΙΩΡΓΟΣ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ86ος
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΣΠΥΡΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ87η
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ87η
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗΣΜΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ87ος
ΣΠΥΡΑΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ87ος
ΧΑΡΔΑΣΓΙΩΡΓΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ87ος
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΕΤΡΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ87ος
ΠΟΘΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ88η
ΜΩΡΟΣΓΙΑΝΝΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ88ος
ΜΠΟΥΣΚΟΥΪΔΗΕΛΕΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ89η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝΕΦΕΛΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ90η
ΕΣΠΕΡΙΔΗΚΑΛΛΙΡΟΗΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ91η
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ92η
ΓΑΛΛΟΥΝΑΝΤΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ93η
ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ93η
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΥΕΛΕΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ94η
ΠΟΘΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ94ος
ΖΟΡΜΠΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ95ος
ΜΠΙΦΣΑΕΛΕΝΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ96η
ΣΚΛΗΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ96η
ΜΠΙΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΟΦΟΚΛΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ96ος
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ96ος
ΚΑΜΙΤΣΗΙΩΑΝΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ97η
ΜΠΟΥΣΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ97ος
ΜΑΝΙΑΚΟΥΡΩΞΑΝΗΙΩΝΙΔΕΙΟΣ98η
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ98ος
ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ- ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ101ος
ΣΟΚΟΡΕΛΗΣΑΓΓΕΛΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ101ος
ΜΟΣΧΟΥΡΗΜΑΡΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ103η
ΔΑΓΑΛΑΚΗΣΑΚΗΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣ104ος
ΝΤΑΣΗΣΑΓΓΕΛΟΣ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ104ος
ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣΤΕΦΑΝΙΑ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ110η
ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΑΝΤΩΝΙΑ – ΜΑΡΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ110η
ΜΑΤΕΝΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣ112η
ΖΗΒΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗ2ο ΠΡΟΤΥΠΟ129η
ΒΛΑΣΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠ
ΠΑΧΙΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣΕΠ
ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥΡΟΔΟΛΦΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΜΕΛΙΝΑΙΩΝΙΔΕΙΟΣΕΠ
ΤΣΙΠΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΙΩΝΙΔΕΙΟΣΕΠ

10
Επιτυχόντες Συνολικά

Στην παραπάνω λίστα ονομάτων είναι αναρτημένες οι επιτυχίες των μαθητών μας που οι γονείς τους συναίνεσαν στην αναγραφή των ονομάτων των παιδιών τους, και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.

Verified by MonsterInsights