Επιλέγω Edupractise

Το Επιλέγω EduPractise αποτελεί μια Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα εκμάθησης και εξάσκησης των Μαθηματικών και της Κατανόησης Κειμένου της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και της Α’ Γυμνασίου. 

Πρόκειται για μια Διαδικτυακή Εφαρμογή που περιέχει χιλιάδες ασκήσεις με την μορφή πολλαπλής επιλογής, διαχωρισμένες ανά κατηγορίες και ενότητες.

Η μοναδικότητα του EduPractise έγκειται τόσο στην πληθώρα των ασκήσεων όσο και στην ύπαρξη ξεχωριστά του τρόπου επίλυσης της κάθε άσκησης (μεθοδολογία) , πάντα με αναφορά στη θεωρία που περιλαμβάνεται στην εκάστοτε άσκηση . Ο κάθε υποψήφιος μπορεί σε πραγματικό χρόνο να επιλέξει συνδυαστικά τον αριθμό και την κατηγορία των ερωτήσεων – ασκήσεων και να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό τεστ σε κάθε εφαρμογή του προγράμματος.

Ιστορικό…

Η βάση για την δημιουργία μιας τέτοιας ρηξικέλευθης εφαρμογής τέθηκε από την Εκπαιδευτική Διαδικασία Επιλέγω Πρότυπο και την Εκπαιδευτική Ομάδα που δυναμικά την πλαισιώνει με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για τις Εξετάσεις Εισαγωγής σε Πρότυπα Σχολεία.

Επιπροσθέτως το πρόγραμμα ενισχύεται από ασκήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με παλιότερους μαθηματικούς διαγωνισμούς και διαγωνισμούς Υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία.

Προσοχή!

Από φέτος υπάρχει και το τεστ εβδομάδος το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένα τεστ προτεινόμενα από τον Μαθηματικό Δρακόπουλο Γεώργιο.

Τα τεστ αναρτώνται κάθε εβδομάδα και περιέχουν ασκήσεις ανά ενότητα και κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου για καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση της ύλης.

Το περιεχόμενο του λογισμικού είναι προσαρμοσμένο στο σύστημα εξετάσεων των Πρότυπων σχολείων.

Επιλέξτε ανάμεσα στις 2 δυνατότητες χρήσης:

Basic κωδικός EduPractise
Premium κωδικός EduPractise

Επικοινωνία…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 210 93 44 300 ή μέσω email epilegoprotypo.edu@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.

    Επιλέγω EduPractise

    Είσοδος στη πλατφόρμα

    Verified by MonsterInsights