Η εκπαιδευτική μέθοδος

Το Επιλέγω Πρότυπο αποτελεί μια Εκπαιδευτική Μέθοδο προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία. Ο Διαγωνισμός για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι ιδιαίτερος και απαιτεί οργάνωση, μεθοδικότητα και ειδική προετοιμασία.
Τα παιδιά καλούνται σε χρόνο 150 λεπτών να εξεταστούν σε δύο διαφορετικά μαθήματα (Κατανόηση Κειμένου και Μαθηματικά) . Τα θέματα επιλέγονται από ειδική επιτροπή καθηγητών ανεξάρτητη του Δημοτικού Σχολείου ή του Γυμνασίου που φοιτούν οι μαθητές.
Καθώς οι εξετάσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων , η προετοιμασία των μαθητών χρειάζεται να είναι στοχευμένη, σοβαρή και βασισμένη στις γνώσεις, την εμπειρία, την εξειδίκευση, την υποστήριξη και την ασφάλεια μιας Εκπαιδευτικής Ομάδας, Ειδικευμένης στον Συγκεκριμένο Διαγωνισμό.
Η Εκπαιδευτική Ομάδα Επιλέγω Πρότυπο αποτελείται από μία ομάδα Μαθηματικών και Φιλολόγων, με επικεφαλής τον Μαθηματικό - Συγγραφέα Γεώργιο Δρακόπουλο, που ασχολούνται έντεκα χρόνια με τους διαγωνισμούς που σχετίζονται με την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τις Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων. Η πείρα και οι επιτυχίες μας όλα αυτά τα χρόνια, εγγυώνται ότι ο μαθητής θα είναι προετοιμασμένος για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που διεξάγονται κάθε χρόνο.

10
Επιτυχόντες

Η Εκπαιδευτική Μέθοδος «Επιλέγω Πρότυπο» εξασφαλίζει την επιτυχία και βασίζεται στα εξής:

1
Ολιγομελή Τμήματα

Η Εκπαιδευτική Μέθοδος «Επιλέγω Πρότυπο» στοχεύει στην ορθή μεταλαμπάδευση της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Για να επιτευχθεί αυτό, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε μαθητές. Τα μαθήματα είναι τετράωρα ( δύο ώρες μαθηματικά και δύο ώρες γλώσσα). Και συνδυάζουν την φυσική παρουσία των μαθητών στους εκπαιδευτικούς μας χώρους αλλά και την διαδικτυακή εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) μέσα από την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα EDU PRACTISE.

2
Ανανεωμένες Εκδόσεις Βιβλίων

Κάθε χρόνο, μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, όλα τα βιβλία της Εκπαιδευτικής Μεθόδου «Επιλέγω Πρότυπο» καθώς και οι απαντήσεις των βιβλίων αυτών ανανεώνονται με σκοπό την παροχή του πιο πρόσφατου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη της διδακτέας ύλης, ώστε όλοι οι μαθητές μας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να απαντήσουν οποιοδήποτε θέμα τους δοθεί.

3
Online Λογισμικό

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «Επιλέγω EduPractise»είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία περιέχει χιλιάδες ασκήσεις σε μορφή πολλαπλής επιλογής, χωρισμένες σε κατηγορίες και ενότητες. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποια κατηγορία ασκήσεων επιθυμεί και να διαμορφώσει με αυτόν τον τρόπο ένα εξατομικευμένο τεστ, τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην Κατανόηση Κειμένου, ώστε να αυτοελεγχθεί. Απαραίτητο είναι το τεστ της εβδομάδας, το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένες επαναληπτικές ασκήσεις από την ενότητα που διδάχτηκε στο κάθε μάθημα, ώστε να γίνεται αντιληπτό από τους καθηγητές το αν οι μαθητές εμπέδωσαν πλήρως την ύλη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας. Από φέτος η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα έχει την δυνατότητα από μόνη της να είναι μια ανεξάρτητη εκπαιδευτική διαδικασία η οποία συνδυάζει το διαδικτυκό μάθημα με την χρήση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.

4
Διαγωνίσματα

Το «Επιλέγω Πρότυπο» διοργανώνει μηνιαία διαγωνίσματα που εξετάζουν όλη την ύλη που έχουν διδαχθεί τα παιδιά μέχρι εκείνη τη στιγμή, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός εμπέδωσής της. Επιπλέον, πολύ σημαντικά είναι τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που λαμβάνουν χώρα 3 φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα διαγωνίσματα αυτά αποσκοπούν στο να προσαρμοστούν τα παιδιά στις συνθήκες εξετάσεων και να μπορούν να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία το άγχος τους.

5
Φόρμες Αξιολόγησης

Η επικοινωνία με τους γονείς είναι πολύ σημαντική ώστε να μπορούν να είναι πάντα ενήμεροι σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί του «Επιλέγω Πρότυπο» συμπληρώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια πλήρη, κατατοπιστικού περιεχόμενου φόρμα αξιολόγησης για κάθε μαθητή ξεχωριστά, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς τόσο για την εικόνα του παιδιού τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όσο και για το μαθησιακό-γνωστικό επίπεδο που έχει φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

6
Επαναληπτικά Εντατικά Μαθήματα

Όταν η διδακτέα ύλη έχει καλυφθεί πλήρως, γίνονται επαναληπτικά μαθήματα τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην Κατανόηση Κειμένου προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά και να βεβαιωθούν οι εκπαιδευτικοί ότι το κάθε παιδί είναι ικανό να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση του δοθεί. Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, εκτός από τα προκαθορισμένα μαθήματα γίνονται και επιπλέον εντατικά μαθήματα, στα οποία επιλέγεται στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και θέματα εισαγωγής παλαιότερων ετών ώστε να λυθούν και να εξηγηθούν πλήρως από τους εκπαιδευτικούς.

Verified by MonsterInsights